گرمای شدید در بخشهایی از شرق اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گرمای شدید در بخشهایی از شرق اروپا

گرمای شدید بخشهایی از شرق اروپا را فرا گرفته است.

تصاویر ارسالی از وین مردم را در حال آب تنی در دمای بالاتر از چهل درجه نشان می دهد.

یکی از ساکنان پایتخت اتریش می گوید: “اصلا حرفش را هم نزنید من عاشق گرما هستم.من هم مثل همه عرق می کنم و هیچ ناراحت نیستم.”

دیگری هم می گوید: “ما یک زیر زمین داریم و برای خوابیدن به آنجا می رویم.”

کشاورزی هم با شکایت از خشکسالی و نابود شدن تاکستانش می گوید: “واقعا دیدن این غوره های کوچک و خشک شدن آنها قلب من را آزار می دهد. با کمبود آب مواجهیم. نگاه کردن به این شاخه مو خشک شده ناراحت کننده است.”

از لهستان هم خبر می رسد که گرمای شدید باعث قطعی برق و کمبود آب در برخی از مناطق این کشور از جمله وروکلاو شده است.

از درسدن در شرق آلمان هم خبر می رسد دمای هوا به بیش از چهل درجه رسیده و صنعت گردشگری این شهر را تحت تاثیر قرار داده است.

رکورد گرمای بالای چهل درجه در آلمان به تابستان سالهای ۲۰۰۳ و ۱۹۸۳ باز می گردد.