صرف نظر دادگاه آلمان از پیگرد دو خبرنگار بخاطر "خیانت و خدشه به امنیت ملی"

صرف نظر دادگاه آلمان از پیگرد دو خبرنگار بخاطر "خیانت و خدشه به امنیت ملی"
نگارش از Euronews

دادگاه فدرال آلمان،از پیگرد آشکار دو خبرنگار سایت اطلاع رسانی “نتس پولیتیک“، به اتهام خیانت و خدشه به امنیت ملی صرفه نظر کرد. این موضوع پس از انتشار

دادگاه فدرال آلمان،از پیگرد آشکار دو خبرنگار سایت اطلاع رسانی “نتس پولیتیک“، به اتهام خیانت و خدشه به امنیت ملی صرفه نظر کرد.

این موضوع پس از انتشار خبر جزئیات طرح دولت آلمان برای تقویت کنترل ارتباطات الکترونیکی مردم این کشور، توسط این سایت، مطرح شد.

مارکوس بکدال، سردبیر این سایت و از متهمان سابق این پرونده با اشاره به برکنار شدن دادستان فدرال آلمان بخاطر پیگیری او و یکی دیگر از همکارانش، گفت: “این موضوع هنوز تمام نشده. افراد دیگری هم در پشت مسئله پیگرد ما بوده اند. هنوز کار ما برای روشن کردن این موضوع تمام نشده است.”

تحقیق از این خبرنگاران پس از شکایت سرویس اطلاعاتی آلمان از آنها صورت گرفت.

مردم آلمان به کنترل ارتباطات تلفنی و ایمیلیشان حساسیت دارند و اخیرا تظاهراتی را نیز در اعتراض به این موضوع برگزار کردند.

مطالب مرتبط