نگرانی از شیوع سل گاوی در بلژیک موجب قرنطینه ۱۵۰ دامداری شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگرانی از شیوع سل گاوی در بلژیک موجب قرنطینه ۱۵۰ دامداری شد

خبر کوتاه

نزدیک به ۱۵۰ دامداری در بلژیک قرنطینه شدند.

این تصمیم پس از آن گرفته می شود که نشانه هایی از وجود سل گاوی در میان دام های یک دامداری در شهر لیمبورگ بلژیک مشاهده شد.

برای جلوگیری از شیوع احتمالی سل، تمامی حیوانات این دامداری از جمله سگ های آن کشته و از بین برده می شوند.