رانش زمین در ایتالیا خودروها را بلعید و قربانی گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رانش زمین در ایتالیا خودروها را بلعید و قربانی گرفت

خبر کوتاه
رانش زمین عصر سه شنبه در شهر سن ویتو دی کادورۀ استان ونیز واقع در دامنه های آلپ ایتالیا، پنج خودروی پارک شده را بلعید و جان سه نفر را گرفت. گزارش های اولیه حاکی است به هنگام رانش زمین هر سه گردشگر در داخل خودروهایشان بوده اند. یک مرد گردشگر لهستانی از جان باختگان است. همسر او که در خودرو مانده بود از زیر گل و لای سرمازده اما زنده بیرون آورده شد.