بستۀ بی خطر اما شبیه بمب باعث تخلیه دانشگاه اسلو شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بستۀ بی خطر اما شبیه بمب باعث تخلیه دانشگاه اسلو شد

خبر کوتاه
هدف از رها کردن بسته ای بی خطر اما مشکوک و شبیه بمب در روز چهارشنبه در دانشگاه اسلوی بلژیک که باعث تخلیه کمپ دانشگاه شد، «دست انداختن» بوده است. یک روز پیش مهاجمان نگهبانی را زخمی کرده و متواری شده بودند. پلیس از ارائه جزئیات بیشتر در هر دو مورد که همزمان با پنجمین سالگرد کشتار در جزیره اوتوئیا روی می دهد، خودداری کرده است.