واژگونی قایق ماهی گیری حامل صدها مهاجر در سواحل لیبی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واژگونی قایق ماهی گیری حامل صدها مهاجر در سواحل لیبی

بر اثر واژگون شدن یک قایق ماهی گیری حامل صدها مهاجر غیرقانونی در سواحل لیبی، فقط یکصد تن از آنها نجات یافته اند.

گمان می رود این حادثه صدها کشته بر جا گذاشته باشد.

این قایق از گارد ساحلی جزیره سیسیل ایتالیا درخواست کمک کرد.