خروج نیروهای نظامی اوکراین، مردم ماریوپل را نگران کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خروج نیروهای نظامی اوکراین، مردم ماریوپل را نگران کرده است

صدها نفر از شهروندان شهر بندری ماریوپل در اوکراین با تجمع در میدان این شهر، مخالفت خود را با تصمیم دولت برای تشکیل منطقۀ حائل میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان و همچنین تخلیۀ این منطقه از نیروها و تجهیزات نظامی اعلام کردند. تجمع کنندگان می گویند در صورت خروج نیروهای نظامی اوکراین از این منطقه و در صورت حملۀ جدایی طلبان امکان دفاع از شهر ماریوپل وجود نخواهد داشت.

تشکیل منطقۀ حائل میان جدایی طلبان و اوکراین یکی از مفاد توافقنامۀ مینسک است.

یکی از شهروندان می گوید: «ما مخالف تخلیۀ این منطقه از نیروهای نظامی هستیم. در صورت تشکیل یک منطقۀ حائل در این منطقه، خود بخود یک معبر برای تروریست ها که می خواهند خود را به ماریوپل برسانند، باز خواهد شد. در آنصورت شهر بی دفاع می ماند.»

یکی دیگر از تجمع کنندگان می گوید: «مردم ماریوپل نگرانند و نمی فهمند چرا تانک ها و تجهیزات نظامی را از خطوط مقدم مناطق درگیری تخلیه می کنند. ما خوب می دانیم که با متجاوزان نباید گفت و گو کرد، متجاوزان تنها راه زور را می فهمند.»

پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین که همزمان برای بازدید از نیروهای نظامی اوکراینی در دنباس به این منطقه سفر کرده، تاکید کرده است نیروهای نظامی اوکراین تنها از منطقۀ حائل خارج می شوند اما همچنان به محافظت از شهر بندری ماریوپل ادامه خواهند داد.

بندر ماریوپل که میان روسیه و شبه جزیرۀ کریمه قرار دارد یکی از شهرهای صنعتی مهم اوکراین در جنوب شرقی به شمار می آید.

همزمان قرار است روز دوشنبه، اعضای گروه تماس در مینسک نشستی را برگزار کند. این نشست در ادامۀ تلاش برای حل بحران در اوکراین است که نزدیک به دو سال پیش و با شورش جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقۀ دونباس در شرق این کشور آغاز شده است.

این درحالیست که علیرغم توافقنامۀ آتش بس در فوریۀ گذشته، جدایی طلبان باز هم طی روزهای گذشته مناطقی از شهر دونتسک را بمباران کردند.