اعتراض تایوانی ها به سیاست چین برای تجدید نظر درکتاب های درسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض تایوانی ها به سیاست چین برای تجدید نظر درکتاب های درسی

خبر کوتاه

تظاهرکنندگان تایوانی روز یک شنبه با حضور در خیابان های تایپه نسبت به تجدید نظر در کتاب های درسی دست به اعتراض زدند.

معترضان که به طور عمده دانش آموزان را شامل می شدند معتقدند تغییرات جدید کتب درسی در جهت ترویج سیاست های واحد چین در تایوان می باشد.