فوران آتشفشان در جزیره رئونیون

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
فوران آتشفشان در جزیره رئونیون

خبر کوتاه

یک کوه آتشفشان روز جمعه در جزیره رئونیون در اقیانوس هند شروع به فوران کرد. مقامات محلی روز پنج شنبه نسبت به فوران این آتشفشان هشدار داده و راه های دسترسی به آن را مسدود کرده بودند.

جزیره کوچک رئونیون متعلق به فرانسه است و در اقیانوس هند قرار دارد.