کارکنان شرکت کشتیرانی در بندر کاله لاستیک ها را به آتش کشیدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کارکنان شرکت کشتیرانی در بندر کاله لاستیک ها را به آتش کشیدند

کارکنان شرکت کشتیرانی در بندر کاله فرانسه روز جمعه در اعتراض به تعدیل مشاغل، جاده ای را مسدود کردند.

این کارکنان از ماه ها پیش به تصمیم شرکت گرداننده تونل مانش و کشتی ها، در فروش بخش کشتیرانی بندر موسوم به مای فری لینک (MyFerryLink) به یک شرکت دانمارکی، معترضند.

ارتباط و تردد زمینی و دریایی بین فرانسه و انگلستان در کنار تونل مانش با کشتی های ویژه ای ممکن است که مسافران، کامیون ها و خودروها را جابجا می کنند.

وضعیت در بندر کاله فرانسه با تلاش حدود سه هزار مهاجر مستاصلی که به هر طریق ممکن در صدد رسیدن به بریتانیا هستند، این روزها آشفته است.

اعتصاب کارکنان کشتی ها که امروز لاستیک ها را در جاده کاله به آتش کشیدند به بغرنجی شرایط موجود در این بندر می افزاید.