مدیران شرکت های عظیم برزیلی روانه زندان شدند

مدیران شرکت های عظیم برزیلی روانه زندان شدند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه تعدادی از مدیران شرکت های عظیم برزیلی که به فساد و پولشویی متهم بودند روز شنبه از بازداشتگاه پلیس به زندان پارانا در کوریتیبا منتقل شدند

خبر کوتاه
تعدادی از مدیران شرکت های عظیم برزیلی که به فساد و پولشویی متهم بودند روز شنبه از بازداشتگاه پلیس به زندان پارانا در کوریتیبا منتقل شدند. مدیران و مسئولانی که روانه زندان می شدند به حمل ساک ها و وسایل خود مجبور شده بودند. مارسلو اودبرشت، رئیس شرکت اودبرشت اس ای (Odebrecht SA)، بزرگترین شرکت مهندسی امریکای لاتین و اوتاویو آزوودو، مدیر عامل شرکت آندراده گوتیرِز (Andrade Gutierrez) به همراه ۲۰ نفر دیگر روز جمعه رسما تفهیم اتهام شدند.

مطالب مرتبط