رییس بانک ورشکسته در پرتغال ۱۲ ساعت بازجویی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رییس بانک ورشکسته در پرتغال ۱۲ ساعت بازجویی شد

یک سال پس از ورشکستگی بانک پرتغالی «ایشپیریتو سنتو»، خیکاردو سالگادو رییس سابق این بانک جمعه شب و به مدت دوازده ساعت به اتهام جعل، سوء استفاده از اعتماد، پولشویی و فرار مالیاتی بازجویی شد و در پی آن تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

وی تا پیش از این با ارایه وثیقه ای معادل ۳ میلیون دلار، آزاد بود. وکیل آقای سالگادو با گلایه از روند بازجویی و نتایجش، اتهامها را نامتناسب می خواند و به تعبیه دستبند الکتریکی برای موکل خود نیز اعتراض دارد.

فرانسیشکو پروینا دکاروالو، وکیل متهم درباره روند قضایی این پرونده گفت: «در کمال احترامی که برای قوانین حاکمه قایل هستیم، باید بگویم که از نظر ما روندی که اعمال شد و مواردی که مطرح شدند، همگی نامتناسب هستند و ما تقاضای تجدیدنظر خواهیم داشت.»

پس از ورشکستگی، بسیاری از داراییها و اموال این بانک، به بانکی تازه تأسیس منتقل شد. ایشپیریتو سنتو با قدمتی بیش از یک قرن، از بزرگترین وام دهنده های کشور پرتغال بوده و اکنون بانک مرکزی این کشور به برخی از مدیرانِ این بانک ورشکسته اتهاماتی چون مدیریت ویرانگر، ورشکستگی به تقصیر و اعمال تخریبی که سبب فروپاشی شده اند، وارد کرده است.