رییس جمهوری آمریکا؛ بازگشت به سرزمین پدری

رییس جمهوری آمریکا؛ بازگشت به سرزمین پدری
نگارش از Euronews

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه از پایگاه مریلند عازم کنیا و اتیوپی شد. این نخستین سفر او بعنوان رییس جمهور به کنیاست. آقای اوباما

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه از پایگاه مریلند عازم کنیا و اتیوپی شد.

این نخستین سفر او بعنوان رییس جمهور به کنیاست.

آقای اوباما پیش از این، در مقام سناتور چند بار به کشور پدریش، کنیا، سفر کرده بود. آقای اوباما قرار است در این سفر از نایروبی، پایتخت کنیا دیدن کند.

این بازدید بر موضوعاتی چون امنیت و مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود. کنیا دستخوش ناآرامی و کشتار از سوی گروه الشباب وابسته به گروه القاعده است.

از سوی دیگر، این نخستین بار است که یک رییس جمهوری آمریکا به کشور اتیوپی سفر می کند.

مطالب مرتبط