ممنوعیت پلاک های شخصی با نمادهای پنهان نازی ها در اتریش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ممنوعیت پلاک های شخصی با نمادهای پنهان نازی ها در اتریش

خبر کوتاه

اتریش پلاک های شخصی خودروهایی را که نمادهای هیتلر و نازی ها را در خود پنهان دارند ممنوع می کند، از جمله: HJ مخفف Hitler Youth جوانان هیتلر، NS مخفف National Socialis نازی ها، و نیز عدد 88 که نماد درود هیتلری است، یا 20-430 روز تولد هیتلر.