اعتراض فروشندگان سیگار به قوانین جدید بسته بندی دخانیات در فرانسه

اعتراض فروشندگان سیگار به قوانین جدید بسته بندی دخانیات در فرانسه
نگارش از Euronews

فروشندگان سیگار در فرانسه، روز چهارشنبه به خیابانهای پاریس آمدند و مقابل مجلس سنای این کشور علیه قوانین جدید بسته بندی سیگار دست به اعتراض زدند. آنها

فروشندگان سیگار در فرانسه، روز چهارشنبه به خیابانهای پاریس آمدند و مقابل مجلس سنای این کشور علیه قوانین جدید بسته بندی سیگار دست به اعتراض زدند.

آنها در کنار سازماندهی این تظاهرات، طومارهایی در حمایت از فعالان این بخش به امضا رساندند و همچنین چندین تُن هویج را مقابل ساختمان حزب سوسیالیست فرانسه که حزب کنونی حاکم در این کشور است، روی زمین ریختند.

دولت فرانسه شرکتهای تولیدکننده سیگار را موظف کرده تا علاوه بر استفاده از بسته بندیهای همشکل و ساده و بدون نشان تجاری، نام شرکتهای سازنده و نوع سیگار را نیز در اندازه ای بسیار کوچکتر از اندازه کنونی روی پاکت به چاپ برسانند.

فروشندگان سیگار در این راهپیمایی اعلام کردند که اجرای این قانون باعث زیان قابل توجه آنها در سال آینده خواهد شد.

قوانین مربوط به استفاده از بسته های ساده و بدون علائم تجاری، اخیرا در استرالیا به اجرا گذاشته شد. همچنین در این کشور روی پاکتهای سیگار عکسهایی هشدار دهنده درباره مضرات استفاده از آن چاپ شده است.

مطالب مرتبط