نوازنده گروه ای سی/دی سی دوباره به دادگاه احضار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نوازنده گروه ای سی/دی سی دوباره به دادگاه احضار شد

خبر کوتاه

فیل راد نوازنده استرالیایی گروه معروف ای سی/دی سی که پیش تر دادگاهی شده بود، روز دوشنبه بدلیل نوشیدن الکل و نقض قوانین حبس خانگی از در دادگاهی در نیوزیلند حاضر شد.

وی از یک ماه پیش، دوران محکومیت حبس خانگی را به دلیل داشتن مواد مخدر و تهدید به کشتن شخصی که برایش کار می کرد، آغاز کرده بود.

جلسه بعدی دادگاه، دو هفته دیگر است.