تعدادی کشته و زخمی بر اثر ازدحام جمعیت در جشنواره ارابه در هند

تعدادی کشته و زخمی بر اثر ازدحام جمعیت در جشنواره ارابه در هند
نگارش از Euronews

 *خبر کوتاه* بر اثر ازدحام جمعیت در جشنواره سالانه ارابه در شهر پوری هند، حداقل دو نفر کشته و بیست نفر هم مجروح شدند.

 *خبر کوتاه*

بر اثر ازدحام جمعیت در جشنواره سالانه ارابه در شهر پوری هند، حداقل دو نفر کشته و بیست نفر هم مجروح شدند.

مطالب مرتبط