لهستان؛ حضور هزاران نفر در استادیوم برای دیدن "جن گیر" خودخوانده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
لهستان؛ حضور هزاران نفر در استادیوم برای دیدن "جن گیر" خودخوانده

 *خبر کوتاه*

بیش از چهل هزار نفر برای دیدن پدر جان باشوبورا، که خود را جن گیر معرفی کرده، در استادیوم ملی ورشو در لهستان تجمع کردند.

این مراسم عنوان “مسیح در استادیوم” را گرفته است.

.