انتشار تصویر ملکه الیزابت در حال دادن سلام نازی

انتشار تصویر ملکه الیزابت در حال دادن سلام نازی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه انتشار تصویر و ویدئوی ملکه الیزابت در حال دادن سلام نازی در هشتاد سال پیش، جنجال آفرین شد. کاخ باکینگهام، با ابراز تاسف در این باره گفت که

خبر کوتاه

انتشار تصویر و ویدئوی ملکه الیزابت در حال دادن سلام نازی در هشتاد سال پیش، جنجال آفرین شد.

کاخ باکینگهام، با ابراز تاسف در این باره گفت که معلوم نیست چگونه این تصویر از آرشیو شخصی خانواده سلطنتی بریتانیا به بیرون درز کرده است.

مطالب مرتبط