بررسی اتهامات رئیس جمهور سابق برزیل

بررسی اتهامات رئیس جمهور سابق برزیل
نگارش از Euronews

روز پنجشنبه دادستانان برزیل اعلام کردند که مقامات این کشور در حال بررسی نقش احتمالی لویز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور سابق این کشور در تبانی به

روز پنجشنبه دادستانان برزیل اعلام کردند که مقامات این کشور در حال بررسی نقش احتمالی لویز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور سابق این کشور در تبانی به سود یکی از شرکت های عظیم ساختمانی در برزیل هستند.

آقای لولا دا سیلوا با این اتهام روبرو است که به یک شرکت بزرگ ساختمانی کمک کرده است تا پروژه های عظیم زیربنایی را در پاناما و ونزوئلا و دیگر کشورها را به دست آورد. آقای لولا دا سیلوا با یک آشفتگی سیاسی و اقتصادی روبرو است که دادستانانِ برزیل آن را بزرگترین پرونده فسادِ این کشور می دانند.

دفتر وی تمامی اتهامات طرح شده را رد کرده است اما بیش از پنجاه تن از مقامات سیاسی برزیل از جمله سی و سه نماینده مجلس در رابطه با اتهامات این پرونده که به رسوایی شرکت پتروبراس معروف شده است، مورد بازجویی قرار دارند.

مطالب مرتبط