پاسخ سرد مرکل، دختر نوجوان را به گریه انداخت

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
پاسخ سرد مرکل، دختر نوجوان را به گریه انداخت

عدم همدلی و سردی صدراعظم آلمان در برابر یک نوجوان مهاجر فلسطینی باعث خشم کاربران اینترنتی شده است.

آنگلا مرکل به مدرسه ای در آلمان رفته بود تا با دانش آموزان درباره موضوع “ چگونه در آلمان بهتر زندگی کنیم” صحبت کند که ناگهان از سوال یک دختر مهاجر فلسطینی غافلگیر شد.

ریم، یکی از دانش آموزان این مدرسه به صدراعظم آلمان اوضاع سخت و پیچیده خانواده اش را شرح داد تا شاید شخص اول مملکت به کمک آنها بیاید.

وی گفت: “اخیرا با مشکلات زیادی روبرو شده ایم چرا که خانواده ام را آلمان می خواهد اخراج کند. احساس بسیار بدی دارم، به مدرسه که می روم، این موضوع را معلمان و دانش آموزان شاهد هستند.”

پاسخ صدراعظم آلمان اما رنگی از امید و همدلی برای دختر نوجوان نداشت.

آنگلا مرکل گفت: “می دانید که در اردوگاه فلسطینیان در لبنان هزاران نفرساکن هستند، همینطور اگر به همه کسانی که در آفریقا هستند بگوییم که به اینجا بیایند دیگر نمی توانیم چیزی را مدیریت کنیم. این چالش ماست، باید تصمیم سریعی پیش از اخراج هر کدام از مهاجران غیرقانونی در خاک آلمان بگیریم، اما به هر ترتیب می دانیم که عده ای زیادی ناگزیر باید اینجا را ترک کنند.”

صدراعظم آلمان به این مدرسه رفته بود تا پیامی به مهاجران در آلمان و نوید فردای بهتری برای آنها در آلمان بدهد. اما همه چیز با پاسخ او به دانش آموز فلسطینی خراب و تنها باعث واکنش منفی هزاران کاربر اینترنتی شد.