بازگشت شماری از وزرای دولت در تبعید یمن به عدن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازگشت شماری از وزرای دولت در تبعید یمن به عدن

شماری از وزرای دولت در تبعید یمن که به دلیل جنگهای داخلی عربستان پناهنده شده بودند روز پنجشبه وارد فرودگاه عدن شدند.

پیش از این نیروهای دولتی یمن توانسته بودند کنترل فرودگاه شهر عدن را در دست گیرند. نیروهای شورشی شیعی تا پیش از این فرودگاه این شهر را که یکی از نقاط استراتژیک یمن بود در دست داشتند.

بر اساس پیامی از سوی شورای رهبری مقاومت که مسئولیت هدایت نیروهای ضد شورشی را دارد، حمله های هوایی ائتلاف روز سه شنبه به رهبری عربستان در باز پس گیری فرودگاه عدن نقش بسزایی داشته است.

نبردهای قومی مذهبی برای در دست گرفتن قدرت سیاسی در یمن آسیب جدی به نحوه زندگی مردم این کشور زده است.

جولین هارنیس، هماهنگ کننده کمکهای بشر دوستانه سازمان ملل گفت: «شمار جمعیت یمن 25 میلیون نفر است.۲۱ میلیون نفر نیاز به کمکهای بشر دوستانه دارند. ما واقعا بدلیل جنگ داخلی شاهد فاجعه ای انسانی هستیم.»

بتازگی سازمان ملل متحد، وضعیت مردم این کشور را در بحرانی ترین وضعیت فاجعه بشری توصیف کرده است.