حکم زندان برای یکی از آخرین متهمان به نسل کشی در جنگ جهانی دوم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حکم زندان برای یکی از آخرین متهمان به نسل کشی در جنگ جهانی دوم

حسابدار ۹۴ ساله اردوگاه آشویتس به چهار سال زندان محکوم شد. این چهار سال زندان شاید آخرین حکمی باشد که دادگاهی در آلمان به یکی از متهمان دوران آلمان نازی در جنگ جهانی دوم می دهد.

نام این حسابدار اسکار گروئنینگ است و اتهامش هموار کردن کشتار سیصد هزار یهودی، کولی و همجنسگرا در اردوگاه آشویتس لهستان در میانه جنگ دوم جهانی و پروژه نسل کشی یهودیان بوده است.

وی در سال ۱۹۴۲ زمانی که در اردوگاه آشویتس لهستان مشغول به کار بوده ۲۱ سال داشته است و از جمله داوطلبان آلمانی بوده که برای آلمان هیتلری کار می کرده است.

با توجه به کهولت سن این حسابدار آشویتس بعید به نظر می رسد که حکم زندان او اجرا شود. این حکم تنها شاید نمونه ای تلخ برای یادآوری فجایع جنگ دوم جهانی به آلمانی ها باشد.