بستری شدن یکصد و پنجاه نفر بر اثر مصرف ماده تقویت عضلات در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بستری شدن یکصد و پنجاه نفر بر اثر مصرف ماده تقویت عضلات در لهستان

خبر کوتاه

بیش از یکصد و پنجاه نفر بر اثر مصرف ماده مخدر “استرانگمن” در لهستان راهی بیمارستان شدند.

این ماه که فروش آن در این کشور ممنوع شده برای تقویت عضلات از آن استفاده می شود.