گردباد شدید در شرق چین زندگی را مختل کرده است

گردباد شدید در شرق چین زندگی را مختل کرده است
نگارش از Euronews

خبر کوتاه گردباد شدید در شرق چین، تاکنون یک میلیون نفر را بی خانمان کرده و حمل نقل ریلی، دریایی و هوایی را مختل کرده است. سرعت این گردباد به بیش از

خبر کوتاه

گردباد شدید در شرق چین، تاکنون یک میلیون نفر را بی خانمان کرده و حمل نقل ریلی، دریایی و هوایی را مختل کرده است.

سرعت این گردباد به بیش از یکصد و شصت کیلومتر در ساعت می رسد.

مطالب مرتبط