بازداشت هفت نفر به ظن قاچاق انسان در سیسیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت هفت نفر به ظن قاچاق انسان در سیسیل

خبر کوتاه

هفت نفر پس از نجات ۲۷۶ مهاجر غیرقانونی در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا بازداشت شدند.

پلیس ایتالیا مظنون است که این افراد در قاچاق انسان و آوردن این مهاجران دست داشته باشند.