طوفان و سیلاب بخشهایی از آلمان را درنوردید

طوفان و سیلاب بخشهایی از آلمان را درنوردید
نگارش از Euronews

سیل، طوفان شدید و گردباد روز سه شنبه بخشهایی از آلمان را درنوردید. در لوبنیتز در ایالت ساکسونی، طوفان شدید مانع از رسیدن آتش نشانان به انبار یک

سیل، طوفان شدید و گردباد روز سه شنبه بخشهایی از آلمان را درنوردید.

در لوبنیتز در ایالت ساکسونی، طوفان شدید مانع از رسیدن آتش نشانان به انبار یک کارخانه برای اطفای حریق شد. در این حادثه به کسی آسیب نرسید.

شاهدان عینی می گویند گردباد بخشهایی از سقف یک فروشگاه مواد غذایی را در روتن شرمباخ در ایالت ساکسونی آنهالت جدا و به اطراف محل پرتاب کرد و به فروشگاه نیز آسیب رساند.

طوفان در همین ایالت باعث بسته شدن یک بزرگراه و قطع برق یک هزار منزل مسکونی شد.

مطالب مرتبط