زخمی شدن دو نفر در جشن گاوبازی سنفرمینس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زخمی شدن دو نفر در جشن گاوبازی سنفرمینس

خبر کوتاه
سنت رها کردن گاوهای وحشی در خیابان بار دیگر در اسپانیا قربانی گرفت.

در این جشن گاوبازی امسال در سنفرمینس دو نفر از شرکت کنندگان به شدت زخمی شدند. یکی از آنها بریتانیایی و دیگری آمریکایی است.