حصارکشی مرز مجارستان با صربستان قانونی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
حصارکشی مرز مجارستان با صربستان قانونی شد

مجلس نمایندگان مجارستان روز دوشنبه قانونی را برای محدود کردن شرایط پناهندگی تصویب کرد. این قانون شرایط را برای حصارکشی در طول مرز ۱۷۵ کیلومتری این کشور با همسایه جنوبی اش صربستان فراهم می کند.

مسئولان مجارستان قصد دارند تا بدین وسیله از ورود موج جدید مهاجران به این کشور ممانعت کنند. سازمان ملل متحد و شورای اروپا از مجارستان به دلیل این تصمیم انتقاد کرده اند.

اخیرا پناهجویان بسیاری از سوریه و کشورهای دیگر، از مسیر موسوم به گذرگاه بالکان شامل ترکیه، بلغارستان و صربستان برای رسیدن به خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده می کنند.

نخست وزیران صربستان و مجارستان مصمم به اخذ تدابیر جدید برای کنترل مهاجران غیرقانونی در مرزهای خود هستند.