شمار کشته شدگان حمله انتحاری مسجد کویت به ۲۷ تن رسید

شمار کشته شدگان حمله انتحاری مسجد کویت به ۲۷ تن رسید
نگارش از Euronews

حمله انتحاری روز جمعه در مسجد امام صادق شهر کویت ۲۷ کشته و ۲۰۲ زخمی به جای گذاشت. گروه داعش مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفته است. این گروه

حمله انتحاری روز جمعه در مسجد امام صادق شهر کویت ۲۷ کشته و ۲۰۲ زخمی به جای گذاشت.

گروه داعش مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفته است. این گروه در هفته های گذشته حمله های مشابهی در عربستان سعودی و یمن انجام داده است. داعش همچنین ادعا کرده که حمله های اخیر به صورت کور نبوده و مکان و زمان آنرا حساب شده انتخاب کرده است.

با اینحال وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرده که هیچ مدرکی مبنی برهماهنگی اعضای گروه داعش در حمله های روز جمعه در فرانسه، تونس و کویت وجود ندارد.

مطالب مرتبط