صدها آوره سوری که به ترکیه گریخته بودند به موطن خود بازگشتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صدها آوره سوری که به ترکیه گریخته بودند به موطن خود بازگشتند

با باز شدن یکی از گذر گاه های مرزی، نزدیک به دو هزار پناهجوی سوری که به ترکیه گریخته بودند، روز دوشنبه به موطن خود بازگشتند.

آنها از اینکه به خانه و کاشانه شان بازمی گردند خوشحالند.

این گذرگاه چند روز پس از آن که نیروهای مسلح کرد شهر تل ابیض سوریه را از کنترل دولت اسلامی (داعش) خارج کردند گشوده شد.

یکی از نیروهای صلیب سرخ ترکیه، مستقر در این منطقه مرزی گفت: «ما بعنوان کارکنان صلیب سرخ ترکیه مقداری مواد غذایی در اختیار برادران پناهجویی که به سوریه بازمی گردند قرار می دهیم.»

شهر استراتژیک تل ابیض در مرز بین ترکیه و سوریه دروازه تدارکاتی داعش در مسیر شهر رقه، مقر آنان، به شمار می رفت و در اختیار گرفتن کنترل آن به منزله تسلط نیروهای مسلح کرد بر بخش عمده ای از باریکه مرزی است.

جنگ داخلی در سوریه موجب آوارگی بیش از سه میلیون نفر شده است.