چهار ماه زندان برای بوسه همجنسگرایانه در مراکش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چهار ماه زندان برای بوسه همجنسگرایانه در مراکش

روز جمعه دادگاهی در مراکش دو مرد همجنسگرا را به سبب بوسیدن یکدیگر در مکانی عمومی به چهار ماه زندان محکوم کرد. این دو مرد ۲۵ و ۳۸ ساله به «توهین به عفت عمومی» و نیز «اقدام علیه امر طبیعی از طریق ارتباط با همجنس» متهم شده اند و باید پانصد درهم نیز جریمه بپردازند.

همجنسگرایی در مراکش ممنوع است و سقف مجازاتی برابر با سه سال زندان برایش در نظر گرفته شده است. در ماه مه گذشته نیز سه مرد در این کشور به همین جرم به سه سال زندان محکوم شده بودند.

مجله مراکش هبدو در آخرین شماره اش با نشر عکسی بر روی جلد که دو مرد جوان در استخر را در حال لبخندزدن به هم نشان می دهد، پرسشی را که قبلا مطرح شده و بحث گسترده ای در آن کشور ایجاد کرده بود، بازخوانی کرد: «آیا باید کسانی را که با همجنس خود ارتباط دارند، به آتش کشید؟»

گردانندگان مراکش هبدو اما اندکی بعد اعلام کردند که با توجه به احتمال واکنشهای شدید، می خواهند این شماره را از روی پیشخوان جمع آوری کرده و از سایت اینترنتی حذف کنند. با این حال آنها معتقدند که همجنسگرایی یک مساله شخصی است، اما اکنون در محدوده مسایل اخلاقی و دینی مورد ارزشیابی و قضاوت قرار می گیرد.