سیل غافلگیرکننده در چین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

سیل غافلگیرکننده در چین

بارانهای سیل آسا روز چهارشنبه ساکنان بخشهای متعددی را در چین غافلگیر کرد و باعث خسارات وسیعی به زیرساختها شد. سیل همچنین جاده ها را در تعداد زیادی از شهرها و مناطق بست. در یینگشان واقع در استان هوبی در مرکز چین، باران بی وقفه باعث سیل شدید در مزارع و برخی مناطق مسکونی شد. در این ویدئو، سیل ناشی از طغیان یک رودخانه، خانه ای را بطور کامل با خود می برد.

بارانهای سیل آسا روز چهارشنبه ساکنان بخشهای متعددی را در چین غافلگیر کرد و باعث خسارات وسیعی به زیرساختها شد. سیل همچنین جاده ها را در تعداد زیادی از شهرها و مناطق بست. در یینگشان واقع در استان هوبی در مرکز چین، باران بی وقفه باعث سیل شدید در مزارع و برخی مناطق مسکونی شد. در این ویدئو، سیل ناشی از طغیان یک رودخانه، خانه ای را بطور کامل با خود می برد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست