یک سرباز کرۀ شمالی به کرۀ جنوبی گریخت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یک سرباز کرۀ شمالی به کرۀ جنوبی گریخت

مقامات کرۀ جنوبی خبر فرار یک سرباز کرۀ شمالی به این کشور را تایید کردند. این سرباز کرۀ شمالی توانسته با استفاده از غیبت فرماندهان خود، هزاران متر فاصلۀ منطقۀ غیر نظامی حائل میان دو کره را با پای پیاده طی کند و خود را به کرۀ جنوبی برساند.

علیرغم تلاش زیاد حکومت دیکتاتوری کرۀ شمالی برای ممانعت از گریز شهروندان این کشور به سوی همسایۀ جنوبی، سالانه بیش از هزار نفر از مردم کرۀ شمالی از این کشور می گریزند و خود را به کرۀ جنوبی می رسانند.

در سال ۲۰۱۲ نیز، یک جوان هجده ساله توانسته بود پس از طی هزاران متر فاصلۀ منطقۀ غیرنظامی حائل میان دو کشور ، خود را به کرۀ جنوبی برساند.