فعالان صلح سبزعزیمت کشتی حفاری را به تاخیر انداختند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فعالان صلح سبزعزیمت کشتی حفاری را به تاخیر انداختند

تعدادی از فعالان گروه صلح سبز در یک اسکلۀ نفتی واقع در سیاتل، به مدت چند ساعت مانع عزیمت یک کشتی حفاری به مقصد دریای چوکچی در قطب شمال شدند. این کشتی که به کمپانی نفتی شل تعلق دارد، ماموریت دارد یک چاه نفتی را در این دریا حفر کند.

دریای چوکچی در قطب شمال یکی از حساس ترین مناطق محیط زیستی زمین است و شرکت نفتی آمریکایی – هلندی شل مجوز حفاری در این دریا را به تازگی کسب کرده است.

دفتر آمریکایی مدیریت انرژی های اقیانوسیه، مجوز حفاری در دریای چوکچی را برای شرکت نفتی شل صادر کرده است.

چندین عضو گروه صلح سبز سوار بر ۱۳ قایق کایاک ساعت ها حرکت این کشتی ۴۰ هزار تنی را متوقف کردند. این کشتی سرانجام با مداخلۀ گارد ساحلی سیاتل توانست به سمت دریای چوکچی حرکت کند. پلیس فعالان گروه صلح سبز را بازداشت کرده است.