نجات معجزه آسا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نجات معجزه آسا

آتش نشان های چینی یک زن را که در زیر آوار ساختمان فرو ریخته ای گرفتار شده بود نجات دادند. او در طبقه پنجم این ساختمان و بین دیوارهای بر هم فرویخته به دام افتاده بود.

آتش نشان های چینی یک زن را که در زیر آوار ساختمان فرو ریخته ای گرفتار شده بود نجات دادند. او در طبقه پنجم این ساختمان و بین دیوارهای بر هم فرویخته به دام افتاده بود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست