نخستین حمله انتحاری در جمهوری چاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین حمله انتحاری در جمهوری چاد

روز دوشنبه در یک حمله انتحاری درانجامنا، پایتختِ جمهوری چاد دستکم بیست و هفت نفر، از جمله چهار تن از جنگجویان گروه اسلامگرای بوکوحرام کشته شده و یکصد تن دیگر نیز زخمی شدند.

این حمله که دست کم یک بمبگذار انتحاری در آن دست داشته است، نخستین حمله از این نوع در جمهوری چاد است . این کشور همسایه کشورهای مالی و نیجریه است که رهبران گروههای مرتبط با القاعده و نیز بوکوحرام در آنها حضور دارند.

در حال حاضر، دهها سرباز جمهوری چاد در شمالِ مالی و نیجریه در حال جنگیدن هستند. نخستین حمله گروه بوکوحرام در خاک چاد درماه فوریه و در سواحل دریاچه چاد صورت گرفت که حوادث جداگانه دیگری را در پی داشت.