حضور شاهزاده جورج در مراسم تولد ملکه الیزابت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حضور شاهزاده جورج در مراسم تولد ملکه الیزابت

خبر کوتاه

شاهزاده جورج بیست و سه ماهه، برای نخستین بار در کنار خاندان سلطنتی بریتانیا در مراسم روز شنبه حاضر شد. به این ترتیب برای نخستین بار در این مراسم که به مناسبت تولد ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام برگزار شد، چهار نسل خاندان سلطنتی بریتانیا شرکت کردند.