دو مقام اوکراین بدنبال حریق در مخازن سوخت بازداشت شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دو مقام اوکراین بدنبال حریق در مخازن سوخت بازداشت شدند

دولت اوکراین مسببان و مسئولان آتش سوزی در مخازن سوختی «بی آر اس ام. نفتا» در واسیلکیف واقع در نزدیکی کی یف، پایتخت را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد.

نائب رئيس «اوکرترانس اویل» و مدیر مخازن سوخت در همین راستا بازداشت شده اند و سرویس امنیتی اوکراین علیه معاون دادستان کل سابق به اتهام دریافت رشوه از مدیریت «بی آر اس ام. نفتا» یک پرونده جنایی باز کرده است.

آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین می گوید هر قانون شکنی که مسبب این عمل جنایتکارانه است باید مجازات شود.

زبانه های سرکش این آتش سوزی مهیب سه روز پس از وقوع آن و گرفتن جان شش نفر فروکش کرده است.

اهمیت و حساسیت آتش سوزی در این مخازن به دلیل نزدیکی آن به یک پایگاه نظامی و نیز یک انبار مهمات است.

«بی آر اس ام. نفتا»، مالک مخازن سوختی احتمال خرابکاری و تروریسم در حادثه آتش سوزی را رد نمی کند و برای اطلاعاتی که به کشف عامل این آتش سوزی منجر شود یک میلیون گریونا، معادل 40 هزار یورو جایزه تعیین کرده است.