حراج صورتکها در پاریس برغم مخالفت سرخپوستان آمریکا

حراج صورتکها در پاریس برغم مخالفت سرخپوستان آمریکا
نگارش از Euronews

کلکسیونی از صورتکهای قبایل سرخپوست آمریکا برغم مخالفت نمایندگان آنان و سفارت آمریکا در فرانسه، روز چهارشنبه در حراجی «دروو» در پاریس به ارزش صدها

کلکسیونی از صورتکهای قبایل سرخپوست آمریکا برغم مخالفت نمایندگان آنان و سفارت آمریکا در فرانسه، روز چهارشنبه در حراجی «دروو» در پاریس به ارزش صدها هزار یورو به فروش رفت.

قبایل «هوپی » و «آکوما» که این نقاب ها و مجسمه ها متعلق به آنهاست چندین بار به دستگاه قضایی فرانسه شکایت کرده اند اما ره به جایی نبرده اند.

سام تناک هونگوا، رایزن فرهنگی قبیله «هوپی» می گوید:«از دید من این ماسک ها قابل خرید و فروش نیستند. کلکسیونرهای موزه ها و کلکسیونرهای شخصی این ماسک ها را در آمریکا بدون اجازه خریداری کرده اند. این اشیاء آنقدر زیاد بود که نمی دانستند کجا آنها را آب کنند و حدس می زنم به همین دلیل دنبال خریداران و کلکسیونرهای شخصی رفتند.»

ژان پاتریک رازو، رئیس سازمان غیردولتی «احیای بین المللی» می گوید:«سرخپوستان هوپی مخالف خرید و فروش، نمایش و انتشار این اشیاء هستند. این اشیاء برای هوپی ها در حکم ‘دوستان’ یا ‘دوستان معنوی’ آنان هستند.»

صورتک ها برای هوپی ها مقدس و در حکم ارواح زنده هستند و به باور آنان قابل خرید و فروش نیستند.

مطالب مرتبط