رژه سالانه همجنسگرایان در سائوپائولو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رژه سالانه همجنسگرایان در سائوپائولو

صدها هزار نفر در شهر سائوپائولو در برزیل، در حمایت از حقوق همجنس گراها راهپیمایی کردند. این، بزرگترین راهپیمایی همجنسگراها و دیگر طیفهای آن از قبیل دو جنسی ها و ترانسکشوال ها در جهان است.

این نوزدهمین رژه سالانه همجنسگرایان است که در این شهر برگزار می شود. نخستین راهپیمایی از این نوع در سال ۱۹۹۷ و با حضور دو هزار نفر برگزار شده بود.

برگزار کنندگان این راهپیمایی در برزیل می گویند چنین حضوری در جامعه می تواند موجب پذیرش بیشتر همجنسگراها در جامعه شود.

این رژه که به نام “رژه غرور همجنسگرایان” معروف است، همچنین به محل درآمد برزیل تبدیل شده و همه ساله گردشگرهای زیادی برای دیدن آن به سائوپائولو سفر می کنند. برگزار کنندگان این مراسم تخمین می زنند دولت از راهپیمایی امسال ۲۰ میلیون دلار درآمد کسب کند.