آلمان؛ اعتصاب مجدد کارکنان دویچه پست

آلمان؛ اعتصاب مجدد کارکنان دویچه پست
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کارکنان شرکت سهامی پست آلمان (دویچه پست) بعد از رد درخواستهایشان برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار، تصمیم گرفتند روز دوشنبه دوباره دست

خبر کوتاه

کارکنان شرکت سهامی پست آلمان (دویچه پست) بعد از رد درخواستهایشان برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار، تصمیم گرفتند روز دوشنبه دوباره دست به اعتصاب بزنند.

چندین دور اعتصاب تاکنون بشدت فعالیت های دویچه پست را مختل کرده است. هفته گذشته سندیکای کارکنان طرحی را برای افزایش دستمزد ۱۴ هزار نفر از کارکنان به مسوولان شرکت ارائه کرد اما این طرح مورد قبول قرار نگرفت.

مطالب مرتبط