تظاهرات علیه نشست گروه هفت به خشونت کشیده شد

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
تظاهرات علیه نشست گروه هفت به خشونت کشیده شد

تظاهرات هزاران نفر از فعالان ضد سرمایه داری علیه برگزاری نشست هفت کشور صنعتی در آلمان به خشونت کشیده شد.

وقتی هر روز انسان هایی از گرسنگی و فقر جان خود را از دست می دهند، هزینه سنگین برگزاری چنین نشستی غیر عادلانه است

درگیری زمانی آغاز شد که گروهی از تظاهرکنندگان تلاش کردند از منطقه ای که توسط پلیس مسدود شده بود عبور کنند.

به گفته برگزارکنندگان حدود پنج هزار نفر در این راهپیمایی شرکت کرده اند. پلیس آلمان این شمار را چهار هزار نفر عنوان کرده است.

معترضان شعارهای علیه جنگ و بی عدالتی سر می دانند.

یکی از مخالفان گروه هفت درباره دلیل برگزاری این راهپیمایی گفت: «وقتی هر روز انسان هایی از گرسنگی و فقر جان خود را از دست می دهند، هزینه سنگین برگزاری چنین نشستی غیر عادلانه است.»

این نشست قرار است از یکشنبه به مدت دو روز با حضور رهبران هفت کشور در شهری در نزدیکی مرز اتریش و آلمان برگزار شود.

تغییرات آب و هوایی، مناقشات خاورمیانه و بحران اوکراین مهمترین موضوع هایی هستند که در این نشست مورد بررسی قرار می گیرند.

بدهی های یونان نیز از جمله مواردی است که در حاشیه نشست مورد توجه قرار خواهد گرفت.

حدود هفده هزار نیروی پلیس آلمان تامین امنیت نشست گروه هفت را بر عهده دارند.

دو هزار پلیس اتریشی نیز در آنسوی مرز در وضعیت آماده باش قرار گرفته اند.