مراسم مذهبی سالگرد قربانیان موزۀ یهود در بروکسل برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مراسم مذهبی سالگرد قربانیان موزۀ یهود در بروکسل برگزار شد

مراسم مذهبی سالگرد قربانیان حملۀ به موزۀ یهود در بروکسل در کنیسۀ بزرگ این شهر برگزار شد. در این مراسم تعدادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی و خانوادۀ قربانیان حضور داشتند. وزرای خارجه و دفاع بلژیک در این مراسم شرکت داشتند.

روز بیست و چهارم ماه مه و در سالروز حملۀ مسلحانه به این موزه، مراسم دیگری نیز با حضور نخست وزیر بلژیک برگزار شده بود.

روز بیست و چهارم ماه مه ۲۰۱۴، فردی به نام مهدی نموش در جریان حملۀ مسلحانه به موزۀ یهود در بروکسل، چهار نفر را به قتل رساند.

مهدی نموش چند روز بعد توسط پلیس فرانسه دستگیر شد. در جریان تحقیقات صورت گرفته توسط سرویس های اطلاعاتی فرانسه وابستگی وی به داعش محرز شد. در این تحقیقات همچنین مشخص شد مهدی نموش یکی از زندانبانان چهار خبرنگار فرانسوی به گروگان گرفته شده توسط داعش در سوریه بوده است.