تخریب مقر حزب حسنی مبارک آغاز شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تخریب مقر حزب حسنی مبارک آغاز شد

تخریب ساختمان حزب وابسته به حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر اغاز شد. این ساختمان در جریان اعتراض های مردمی که منجر به انقلاب مصر شد، به آتش کشیده شده بود.

دولت مصر، ماه گذشته موافقت خود را با تخریب ساختمان چهار طبقۀ حزب دموکراتیک ملی اعلام کرد.

این حزب در سال ۲۰۱۱ و بعد از سقوط حکومت حسنی مبارک منحل شد اما به تازگی دادگاهی در مصر اجازۀ فعالیت مجدد به این حزب را به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی پیش رو در این کشور را صادر کرده است.

علاوه بر مقر این حزب، ساختمان ۱۴ طبقه ای نیز که تعدادی از دفاتر مقام های دولتی در زمان حکومت حسنی مبارک در آن قرار داشت، تخریب می شود.

حسنی مبارک پس از انقلاب مصر به اتهام صدور دستور قتل مخالفان در جریان اعتراض های خیابانی محاکمه شد اما دادگاه قاهره این اتهامات را لغو کرد.

دیکتاتور سابق مصر به همراه دو پسرش به اتهام فساد مالی به سه سال زندان محکوم شده است.