پایان نسل کابین های تلفن عمومی در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان نسل کابین های تلفن عمومی در بلژیک

خبر کوتاه

آخرین کابین تلفن عمومی باقی مانده در بلژیک نیز برچیده شد.

این اقدام دو سال پس از آن صورت گرفت دولت اعلام کرد که شرکت اپراتور ملی سابق این کشور برای حفظ کابین های تلفن عمومی اجباری ندارد.

اولین حضور این کابین ها در بلژیک به ۸۵ سال قبل باز می گردد.