تظاهرات دانشجویات معترض به سیستم آموزشی در سانتیاگو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات دانشجویات معترض به سیستم آموزشی در سانتیاگو

هزاران دانش آموز و دانشجو پنجشنبه شب بار دیگر در اعتراض به وضعیت تحصیل و آموزش در شیلی در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات شب گذشته در سانتیاگو پس از دخالت نیروهای پلیس به خشونت گرایید و نیروهای انتظامی مجبور شدند برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کنند.

جنبش اعتراضی دانشجویان در شیلی از سال ۲۰۱۱ خواهان بهبود سیستم آموزشی و نیز رایگان شدن کامل تحصیل برای همه در این کشور است. معترضین طرح اصلاحی ارائه شده از سوی میشل باشله رئیس جمهور این کشور را که در نخستین بند های آن رایگان شدن تحصیل برای دویست و شصت هزار دانش آموز و دانشجوی بی بضاعت از سال آینده پیش بینی شده کافی نمی دانند.

بر اساس این طرح اصلاحی قرار است تا سال ۲۰۱۸ که دوران ریاست جمهوری باشله به پایان می رسد دست کم هفتاد درصد از دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت بتوانند از امکانات تحصیل رایگان در این کشور استفاده کنند و در سال ۲۰۲۰ تحصیل برای کلیه فرزندان خانواده های فقیر رایگان شود.