خسارت زدن طوفان و باران شدید به روستائیان در لهستان

خسارت زدن طوفان و باران شدید به روستائیان در لهستان
نگارش از Euronews

باران شدید و بادهای طوفانی باعث خساراتی سنگین در استان اشویداشکسیه در مرکز لهستان شد. بسیاری از مزارع و خانه ها در جریان بارندگی و طوفان خسارت جدی

باران شدید و بادهای طوفانی باعث خساراتی سنگین در استان اشویداشکسیه در مرکز لهستان شد.

بسیاری از مزارع و خانه ها در جریان بارندگی و طوفان خسارت جدی دیدند. طوفان به درختان توت فرنگی در روستای کوموروف خسارت جدی وارد کرد. این در حالی است که بسیاری از روستائیان بیمه ندارند و تنها امیدشان به کمک دولتی است.

پیش بینی های هواشناسی از ادامه بارندگی در این منطقه خبر می دهد و احتمال طغیان رودخانه ها نیز وجود دارد.

مطالب مرتبط