خنثی سازی بمب جنگ جهانی دوم در کلن آلمان

خنثی سازی بمب جنگ جهانی دوم در کلن آلمان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه در پی یافتن یک بمب مربوط به دوران جنگ جهانی دوم در کلن آلمان، بیست هزار نفر از سکنه شهر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. این بمب یک تن وزن

خبر کوتاه

در پی یافتن یک بمب مربوط به دوران جنگ جهانی دوم در کلن آلمان، بیست هزار نفر از سکنه شهر ناچار به ترک خانه هایشان شدند.

این بمب یک تن وزن دارد و خنثی سازی آن بعدازظهر چهارشنبه آغاز شد.

مقامات شهری پرواز بر فراز آسمان منطقه و نیز کشتیرانی بر روی رود راین را به حالت تعلیق درآورده اند.

مطالب مرتبط