مجلس ماداگاسکار طرح برکناری رئیس جمهوری را تصویب کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجلس ماداگاسکار طرح برکناری رئیس جمهوری را تصویب کرد

نمایندگان مجلس ماداگاسکار طرح برکناری هری راجوآناریمامپیانینا، رئیس جمهوری این کشور را با اکثرت آرا تصویب کردند. طرح برکناری رئیس جمهوری ماداگاسکار درست ۱۸ ماه بعد از انتخاب وی به این سمت از سوی همین مجلس تصویب می شود.

به موجب قوانین این کشور، این طرح باید در دادگاه قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت رای موافق این دادگاه، رئیس جمهوری ماداگاسکار از کار برکنار خواهد شد.

صد و یک نفر از نمایندگان یعنی بیش از دو سوم مجلس این کشور به این طرح رای مثبت دادند. نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری ماداگاسکار را به زیرپا گذاشتن قانون اساسی و بی لیاقتی متهم می کنند.

در صورت برکناری رئیس جمهور ماداگاسکار از این سمت، این کشور دوباره در بحران سیاسی فرو می رود.

نمایندگان مخالف برکناری رئیس جمهوری، رای دهندگان به این طرح را متهم به تقلب در آرا می کنند. لیدیا راحاریمالالا که به این طرح رای منفی داده است می گوید تنها ۷۰ نماینده با این طرح موافقت کرده اند اما هیات رئیسۀ مجلس تعداد آرای موافق را بیشتر اعلام کرده است.